Foredrag

I mange år har jeg holdt foredrag om spirituelle emner, i foreninger og på messer i Midt- og Østjylland. Det har ofte været på baggrund af mine bøger, men jeg har også foredrag på listen, som ikke er baseret på mine egne bøger.

Ind i Lyset – om nærdød

Dette emne tog jeg op, da det blev klar for mig, at mange mennesker er bange for at dø. Efter at have læst flere hundrede beretninger om nærdødsoplevelser blev jeg klar over, at der ingen grund er til at frygte døden, tværtimod! Det er en meget smuk, lysfyldt oplevelse, der venter os. Denne viden ønsker jeg at formidle til så mange som muligt. Jeg tror, at dødsangst kan blive til livsangst, så man af frygt for døden glemmer at leve livet.

Dog kan man med angst og vrangforestillinger tiltrække ubehagelige oplevelser i dødsøjeblikket, hvis det er det, man forestiller sig. Derfor:
Frygt ikke, overlad trygt din sjæl til Gud – så er det Gud, du møder, Gud som er lyset og kærligheden.
Din skytsengel er altid hos dig, også i dødsøjeblikket.
Se mere på http://www.kliniklyset.dk

Behøver du en guide til himlen?

Med udgangspunkt i min seneste bog, “En guddommelig guide til himlen”, fortæller jeg om livet som spirituelt søgende menneske på jorden. Jeg kommer også ind på, hvilke udfordringer, som møder os på den anden side af vor fysiske død.

Alle kommer i den himmel, som de forestiller sig – eller det helvede, som de forestiller sig, fx hvis de tror på, at de fortjener straf for deres synder! Men helvede er kun en midlertidig illusion – herfra bliver man udfriet efter at have set tilstrækkeligt på den ”video”, man selv har skabt af helvede. I det øjeblik, man beder om det, kommer hjælpen, så man kommer videre – ind i Lysets rige.

I bogen – og foredraget – giver jeg klart udtryk for, at man ikke skal være bundet af en bestemt religion for at komme i himlen, snarere tværtimod! Jeg tror på Gud, men ser det sådan, at Gud er hævet over alle religioner, da Gud er ubegrænset – og således heller ikke er begrænset til at være hun eller han.

Det meste af bogen er kanaliseret, og der er beskrivelse af nogle af de ting, man kan opleve i det, vi kalder himlen.

I forbindelse med emnet regression fortæller jeg eksempler fra min bog, ”Sjælerejser i tid og rum”.
Alle mine bøger kan købes ved foredraget.
I foredraget indgår en kanaliseret meditation + evt. en kort og enkel grupperegression. Det har jeg gode erfaringer med.

Jeg har skrevet  den samme bog på engelsk: “A Celestial Guide to Heaven”. Den engelske korrekturlæser kaldte den ”En vejledning fra himlen til at give mening i livet på jorden.”
(A guidance from Heaven to make sense of life on Earth.)
Se mere på: http://www.kliniklyset.dk

Visualisering – Drømmerejser

Her fortæller jeg om, hvordan man kan bruge visualisering som redskab til  forvandling af problemer i fortid, nutid og fremtid. Jeg laver 1-2 kanaliserede fantasirejser med publikum.

Drømmerejser/ fantasirejser kan som eventyr og drømme føre til indsigt i det ubevidste sind. Her kan du få adgang til evner og talenter, du ikke var bevidst om, så du bedre kan integrere dem i din hverdag og drage nytte af dem. Jeg nævner også regression, der er en speciel form for visualisering, idet man under dyb afspænding guides til at opleve/ visualisere hændelser fra fortiden, fødsel, barndom og tidligere liv. Bruges også i individuel terapi.
Min bog “Drømmerejser” kan købes ved foredraget.
Se mere på: http://www.kliniklyset.dk

Sjælerejser i tid og rum

Dette foredrag handler om reinkarnation og regression. Det bygger på min bog med samme titel.  Jeg indleder med at gøre rede for, hvad reinkarnation og regression betyder – og min holdning til disse begreber. Bogen indeholder mange eksempler på regression/sjælerejser, som jeg har foretaget med klienter.

I foredraget indgår også eksempler fra tiden efter at bogen udkom. Evt. kan jeg lave en kort grupperegression med de fremmødte. Mine erfaringer med dette er gode.
Bogen – og mine andre bøger kan købes ved foredraget.
Se mere på: http://www.kliniklyset.dk

Pris pr. foredrag kr. 4000 + transport efter statens regler.